IVN dagvlindertelling 2015

In samenwerking met de Vlinderstichting en de Marke Gorsselse Heide heeft IVN Zutphen/Warnsveld in april 2015 twee vlindermonitoringroutes uitgezet op de heide.

De waarnemingen zijn in oktober 2015 toegevoegd aan de Ecologische Atlas. Zie hieronder het verslag en de tabellen met de waarnemingen,

In april 2015 hebben Jacques Duivenvoorden, Ton Rotteveel en ondergetekende samen met een medewerker van de Vlinderstichting Wageningen 2 inventarisatieroutes uitgezet. Route 2077 en route 2078. De eerste begint aan de zuidpunt en loopt via het grote pad langs de koeienweide naar de kleine heide. Hier zijn 20 secties uitgezet, elke sectie is 50 meter lang en er mag 250 meter links en rechts worden geteld. De tweede route bevat 5 secties en loopt over de kleine heide. In totaal heb ik 17 keer geteld, soms om de week, maar met minder weer om de 2 weken.

Op route 2077 zijn er 21 soorten dagvlinders geteld, te weten: Atalanta, Bont zandoogje, Boomblauwtje, Bruin zandoogje, Citroenvlinder, Dagpauwoog, Distelvlinder, Groentje, Groot dikkopje, Groot koolwitje, Heideblauwtje, Hooibeestje, Icarusblauwtje, Klein geaderd witje, Klein koolwitje, Kleine vos, Kleine vuurvlinder, Kleine ijsvogelvlinder, Koevinkje, Landkaartje, Oranjetipje.

Op route 2078 zijn er 13 soorten geteld, te weten: Atalanta, Bont zandoogje, Boomblauwtje, Bruin zandoogje, Citroenvlinder, Distelvlinder, Groentje, Groot dikkopje, Heideblauwtje, Icarusblauwtje, Klein koolwitje, Kleine vos, Koevinkje.

De Heideblauwtjes vlogen er bij tientallen, Herman (mijn echtgenoot) en ik telden er zo meer dan 20 in een sectie. Dat was dus ontzettend opletten, bij zonnig weer vliegen de mannetjes rond, zodat je geen dubbeltellingen moet hebben.

De werkzaamheden hebben zeker invloed gehad op het aantal vlinders, wellicht niet op de soorten, maar wel op de aantallen. Zo werd tijdens de zomer de rand van de gracht rond de revolverbaan geschoond, waardoor de begroeiing van Speerdistel geheel verdween. Ook in sectie 6 van route 2077 is veel gewerkt, waardoor nectarplanten verdwenen. En vanaf sectie 8 zijn links van het pad (vanaf het hek van de koeienweide) de bomen weggehaald, waardoor er veel beschutting verdween. In vorige jaren had ik hier veel Boomblauwtjes gezien, nu geen een. Wat opvalt is dat er op de koeienweide vooral op de bramen in de zomer veel vlinders te zien waren. En de Kleine vos, die vaak profiteert van de bloeiende heide, werd bijna niet waargenomen.

Het was het eerste teljaar, we zijn benieuwd wat het volgende jaar oplevert, zeker nu het herstelplan op de routes nog niet volledig is uitgevoerd en de zuidpunt, binnen de gracht van de revolverbaan nog in de planning zit. Hier zijn toch de meeste soorten en aantallen waargenomen. Zou de biodiversiteit wat de vlinders betreft worden aangetast door de maatregelen? Dat zal de vraag zijn voor de komende jaren.

Klaske ten Grotenhuis.

Bekijk Tabellen

Wandelingen op verzoek

Wandelen op afspraak met een groep, bijv. familie of (buurt-) vereniging, onder begeleiding van een natuurgids over de Gorsselse Heide is op verzoek mogelijk. Neem hiervoor contact op met:
Gonnie Bouwman T 0575 - 492059 of 
Lucie van Zeijts T 0575 - 543824

Word heidemaatje

Lezingen