Heruitgave CJN-inventarisatie uit 1969

De Christelijke Jeugdbond van Natuurvrienden (CJN) afdeling Zutphen heeft in 1969 een flora- en faunainventarisatie uitgevoerd op de Gorsselse Heide.

Onlangs ontvingen wij een exemplaar van dit verslag dat we, na overtypen, gedigitaliseerd hebben. U kunt de heruitgave onderstaand inzien en eventueel downloaden.

Alle waarnemingen zijn ingevoerd (behalve de wantsen en sommige keversoorten): ruim 180 nieuwe soorten (57 dieren en 127 planten). Hiermee komt het totaal van de gegevensbank op meer dan 700 (resp. 325 en 391, en exclusief de honderden kever- en wantsensoorten).

Behalve de inventarisatie geeft het verslag een goede indruk hoe de Heide er 45 jaar geleden uitzag. Zelfs het gentiaanblauwtje was nog aanwezig.

Maar ook toen al bezorgde de kartingbaan veel geluidsoverlast.

Bekijk heruitgave

Wandelingen op verzoek

Wandelen op afspraak met een groep, bijv. familie of (buurt-) vereniging, onder begeleiding van een natuurgids over de Gorsselse Heide is op verzoek mogelijk.
Stuur hiervoor een mail naar Marleen Raats

Word heidemaatje

Lezingen