woensdag 19 juni 2019
Over onze
visie
Lees ons
blog
Werkzaamheden
op de heide

Start werkzaamheden na het broedseizoen.
In oktober 2013 werd er nog vanuit gegaan dat de herstelwerkzaamheden nog voor het broedseizoen zouden beginnen. Dit ideaal is een beetje verstoord geworden doordat enkele noodzakelijke rapporten verjaard zijn. Immers de totale procedure tijd is de 5 jaar al gepasseerd.  Uiteraard is het niet verstandig om enig risico te lopen met niet sluitende vergunningen. Toen duidelijk werd dat deze rapporten niet ruim voor het broedseizoen vernieuwd konden zijn is besloten de start over het broedseizoen heen te tillen. De aanvang van het natuur herstelplan staat nu gepland voor de tweede helft juli. Voor het werk is te hopen dat het dan ook droog is. Gestart gaat worden met het rabattenbos met het daaraan sluitende veenmosrijke stuk, immers het natste gedeelte en daardoor kwetsbaar.
Begin juli zal er een persmoment zijn.  Daarin een uitgebreide weergave van activiteiten. Tevens zal er aandacht zijn voor het waarom en de gestelde doelen.
Daarna zullen de eerste bomen van de rabatten verwijderd worden. Stamhout en tophout komen keurig gescheiden aan de rand van het bos te liggen. Later worden deze successievelijk opgehaald en versnipperd. Dan is het stobben rooien aan de beurt om gevolgd te worden door het verwijderen van de humuslaag. Om het verwijderen van de humus laag iets te vergemakkelijken wordt de humus laag geklepeld en vervolgens geplagd. Het zal al aardig naar oktober lopen voordat dit allemaal klaar is. Als het weer gunstig is zullen parallel cessies worden uitgevoerd. De neerslag zal zeer bepalend zijn voor het al of niet werken aan dit natuurherstelplan.