Marke Gorsselse Heide heeft al meer dan 10 jaar een goede samenwerking met boer Henk Stegeman uit Laren. Zijn drachtige koeien grazen op de Gorsselse Heide, waardoor het gebied niet vergrast en verbost. Stegeman boert al langere tijd op een duurzame en diervriendelijke manier. Eind oktober zijn de laatste zes koeien door boer Henk Stegeman van de Gorsselse Heide gehaald. Een goed moment om iets meer te vertellen over deze grazers, want Marke Gorsselse Heide krijgt geregeld vragen over de koeien, zoals over het ras en of ze bijgevoerd worden.

Het zijn koeien van het ras Blonde d’Aquitaine. Vanaf 2010 grazen koeien van Henk Stegeman uit Laren op de heide, tot wederzijdse tevredenheid. Blonde d’Aquitaines hebben een rustig karakter. Ze zijn weinig gevoelig voor ziekten, goed vruchtbaar en kunnen hierdoor een hoge leeftijd bereiken. De Blonde d’Aquitaine groeit snel op een karig rantsoen en is dus ook geschikt voor begrazing op natuurterreinen. Ze worden dan ook niet bijgevoerd als ze op de heide lopen, wel krijgen ze soms wat extra mineralen. De samenwerking past in de markegedachte. Ook vroeger werden Heides in dit gebied begraasd door koeien en schapen van boeren in de omgeving.

De koeien van de Gorsselse Heide komen van een boerderij waar de koeien op een diervriendelijke wijze worden gehouden. Dat wil zeggen dat de kalveren op een natuurlijke wijze worden geboren en daarna nog minimaal 6 maanden bij hun moeder blijven lopen om te zogen. Alle dieren lopen in de stalperiode los in ruime strohokken. Het grootste gedeelte van het jaar lopen de koeien met hun kalfjes in de wei rondom de boerderij. Een gedeelte van de koeien loopt in het natuurgebied de Gorsselse Heide om daar te grazen. Dit zijn drachtige koeien. Het ras kalft gemakkelijk af. Dit jaar werden er drie kalveren zonder problemen geboren op de Gorsselse Heide. De koeien zorgen dat de Gorsselse Heide niet vergrast en de heide de ruimte geeft om zich te ontwikkelen.

Boer Stegeman is aangesloten bij Natuurvlees Nederland dat staat garant voor 2 sterren Beter Leven rundvlees van Nederlandse runderen die zijn ingezet voor het beheer van de natuurgebieden (nationale parken, bossen, polders, uiterwaarden en extensief gehouden graslanden). Het Beter Leven keurmerk is opgezet door de Dierenbescherming. Het keurmerk geeft met 1, 2 of 3 sterren aan hoe diervriendelijk dieren zijn gehouden voor de productie vlees, eieren en zuivel. Het is een ketenkeurmerk, dus behalve de veehouderijen, moeten alle andere schakels in de keten zoals slachterijen, pakstations, verwerkers, verpakkers etc. zich ook houden aan de eisen en gecertificeerd zijn. Beter Leven 2 sterren staat op producten van nog meer aandacht aan dierenwelzijn besteden, maar nog niet zo ver gaan als biologische producten. De vleesproducten zijn exclusief verkrijgbaar bij de Sligro, maar ook in de winkel bij de boerderij van Henk Stegeman, Beuzelshoek 2, Laren. Op zijn website www.stegemanscharrelvlees.nl staan de openingstijden. U kunt altijd op afspraak een kijkje komen nemen op de boerderij!

Volgend jaar staan de koeien afhankelijk van de bloeiperiode, maar omstreeks medio juni weer op de Gorsselse heide. Vanaf nu en tot dan kunnen de ruiters weer gebruik maken van de voormalige brandgang op de heide. Wel graag stapvoets en alleen op de aangewezen ruiterpaden.