In augustus starten we weer met een nieuwe cursus voor natuurgids Gorsselse Heide. Vind je het leuk om natuurgids te worden op Gorsselse Heide? Meld je dan aan voor onze cursus.

De Gorsselse Heide is een prachtig gebied, waar veel bezoekers van komen genieten en zich graag laten rondleiden door natuurgidsen van IVN en Marke Gorsselse Heide. In 2010 zijn we hiermee begonnen. De huidige natuurgidsen hebben al heel veel mensen enthousiast rondgeleid. Elke gids beleeft dit iedere keer weer als een geweldige ervaring. In onze cursus wordt je opgeleid om zelf te gidsen. Je leert er over allerlei verschillende aspecten van de heide. Na de cursus maak je deel uit van de groep van natuurgidsen, die excursies geven en activiteiten begeleiden voor jeugd en volwassenen op de heide.

De cursus bestaat uit 5 theorieavonden en 5 excursies waarop de volgende onderwerpen aan de orde komen: geschiedenis (de marken en militaire geschiedenis), het landschap (heidelandbouw en de enken), de natuur (planten, vogels, insecten, waterleven) en de waterhuishouding (natte en droge heide) en over het inwonersinitiatief Marke Gorsselse Heide.

Tijdens de excursies leer je niet alleen wat je van al die onderwerpen in het gebied ziet, maar ook welke technieken je kunt gebruiken om zo levendig mogelijk bezoekers er over te vertellen. Bovendien kun je vanaf het begin van de cursus meedoen met de maandelijkse excursies van ‘gidsen voor gidsen’, waar de gidsen van nu elke keer samen waarnemingen doen en aspecten van de heide bespreken, waardoor hun kennis toeneemt.

We hebben 10-12 excursies per jaar en daarnaast aangevraagde wandelingen. Gemiddeld gidst elke gids 5-6 keer per jaar en sommigen meer, ook omdat ze het leuk vinden. We gaan altijd een dag voor de excursie voorwandelen, zodat we goed voorbereid zijn.

In de cursus word je opgeleid tot natuurgids specifiek voor de Gorsselse Heide. Je hoeft geen IVN-natuurgidsenopleiding te hebben gevolgd om deel te nemen, alhoewel het natuurlijk wel plezierig is als je de cursus hebt gevolgd of al ervaring hebt met groepen. We stellen wel één voorwaarde, dat je na de cursus ook meedoet met het rondleiden van groepen.

De cursus wordt gegeven op de woensdagavonden 25 augustus, 8 en 22 september en 6 en 13 oktober.  De zaterdag na de cursusavond is er een excursie, te weten 28 augustus, 11 september, 2,9 en 16 oktober. De locatie voor de theorieavonden is het kerkgebouw in Gorssel, Hoofdstraat 27. Cursusavond en excursie duren ongeveer 2 tot 2,5 uur.

De kosten zijn: € 40, te voldoen op bankrekening nr. NL 61 RABO 0150 2608 81 t.n.v. Stichting Marke Gorsselse Heide. Als het bedrag binnen is, krijg je een mail met de uitnodiging voor een intakegesprek en het hele programma.

Je kunt je opgeven bij: Klaske ten Grotenhuis ktengrotenhuis@kpnmail.nl of per telefoon 0575-471995. Ook bij haar kun je terecht als je nog vragen hebt.