De afgelopen maanden is gewerkt aan het overzetten van de Ecologische Altlas naar de website van de Marke Gorsselse Heide. In juni vroegen De Vrienden van de Gorsselse Heide (VVGH) of wij belangstelling hadden om de Ecologische Atlas over te nemen. De VVGH heeft jaren gewerkt aan het tot stand komen van deze catalogus van de Flora en Fauna van de Gorsselse heide. Het bijhouden daarvan kost tijd en dat werd een probleem. De catalogus toont nu 575 Flora elementen en 375 Fauna items. Een indrukwekkend geheel, na vele jaren noeste vlijt tot stand gekomen. Respect voor het uithoudingvermogen van alle indieners is hier wel op zijn plaats.
De Marke Gorsselse Heide is voornemens een werkgroep te starten waarin verschillende Flora en Fauna disciplines aanwezig zijn. Door het bijhouden van de Flora en Fauna elementen aan verschillende personen is het tijdsbeslag per vrijwilliger te overzien. Zo hopen we de continuïteit te garanderen.
Er blijft de mogelijkheid om individuele waarnemingen te melden voor de atlas. Daarvoor is een formulier te vinden op deze site
De Marke ziet waarnemingen graag tegemoet.
De Vrienden van de Gorsselse Heide danken wij voor al hun werk, wij nemen het graag van ze over.