woensdag 18 oktober 2017
Over onze
visie
Lees ons
blog
Werkzaamheden
op de heide

Informatie-avonden Gorsselse Heide.
 De werkzaamheden aan het natuurherstel van het voormalige militair oefenterrein nadert het einde. Grote machines hebben het gebied verlaten. Nog wat fine tuning in de vorm van slagbomen en borden, zowel voor informatie als voor spelregels voor betreding van dit particulier terrein. Een goed moment om weer eens een avond te organiseren om het verloop van de werkzaamheden en de toekomst van dit prachtige natuurterrein tegen het licht te houden.


De Marke Gorsselse heide organiseert daarvoor drie avonden:
1 februari Gorssel, locatie Brink (bij protestante kerk) ( 20.00 uur)
2 februari Almen, locatie Dorpshuis Dorpsstraat 37 (20.00 uur)
7 februari Eefde, locatie 't Hart , Jolinkweg 2 (20.00 uur)
Gedurende de presentaties zal worden ingegaan op:
de geschiedenis van de Gorsselse Heide,
het ontstaan van het burgerinitiatief,
het natuurherstelplan,
de uitvoering en het toekomstig beheer.
Uiteraard is er voldoende ruimte voor discussie en toelichting op het hoe en waarom van de uitvoering van dit natuurherstelprogram.
U bent van harte uitgenodigd op een van onze informatieavonden over de komende veranderingen op de Gorsselse Heide.
De koffie staat klaar.
Marke Gorsselse Heide
Zie ook: www.markegorsselseheide.nl 
Voor informatie: 06 499 23293

Nieuws

Begrazing. Succesvol!

Begrazing. Succesvol!

Begrazing. Succesvol! De bladeren aan de bomen beginnen te kleuren. September ligt alweer achter ons. Inmiddels zijn de koeien weer opgehaald en van de heide verdwenen. Daar hebben zij de afgelope...

Na een jaar

Het is een jaar geleden dat de kavels aan de Gerrit Slagmanstraat ontdaan zijn van de bouwvoor. Of anders gezegd er is een laag grond van 0 cm. verwijderd. Boeiend is dan te zien wat er na en jaar ...

Grazers in de toekomst

Grazers in de toekomst

Opvallende veranderingen op de heide worden zichtbaar. In het bijzonder door de weidepalen die de afgelopen week zijn neer gezet. Hierna een kleine toelichting over het waarom. De afgelopen vijf ja...

Agenda

28 oktober 2017

Nacht van de Nacht

Beleef de Gorsselse Heide tijdens de Nacht van de Nacht.

30 oktober 2017

Congres burgerbetrokkenheid

30 oktober 2017Congres Burgerbetrokkenheid.Tien jaar werken aan Natuurherstel Gorsselse Heide

slide1

De Gorsselse Heide

De Gorsselse Heide is een mooi natte-heidegebied en heeft de potentie dé natuurparel van de Achterhoek te worden. Bijzonder is dat inwoners zelf het herstel en beheer organiseren. Met dat doel werd de Stichting Marke Gorssel Heide opgericht toen dit voormalig militair oefenterrein in 2009 openbaar werd verkocht. De nieuwe eigenaar Stichting IJssellandschap, gelooft in dit lokaal initiatief. Daarmee wordt een historische situatie hersteld. De heide behoorde eeuwenlang tot het markengebied, een onverdeeld gebied dat in gemeenschappelijk gebruik en beheer was van omwonende boeren. Samen met lokale organisaties en inwoners zetten de stichtingen zich in, omdat ze gek zijn van "hun" Gorsselse Heide.

 

Lees meer over de Gorsselse Heide