donderdag 14 december 2017
Over onze
visie
Lees ons
blog
Werkzaamheden
op de heide

Opvallende veranderingen op de heide worden zichtbaar. In het bijzonder door de weidepalen die de afgelopen week zijn neer gezet. Hierna een kleine toelichting over het waarom.
De afgelopen vijf jaar is een deel van de heide begraasd door Blonde d'Aquitaines. Hier was sprake van intensieve begrazing. Het verwachtte resultaat is ver overtroffen. Veel broedende vogels, jonge heideplantjes die de vrije ruimte tussen de horsen in beslag genomen hebben. Ook is weer volop duivelsnaaigaren aan getroffen. Dit experiment is zo succesvol te noemen dat besloten is deze aanpak op een veel groter gebied toe te gaan passen. Daartoe wordt er een afrastering aangelegd voor een gebied van ± 35 ha.
Met dit experiment is de voortzetting van intensieve begrazing beoogd. Op andere delen van het uitgerasterde gebied zullen intensieve- en extensieve begrazing elkaar afwisselen. Er wordt vanuit gegaan dat de koeien de jonge opslag (dennen en berken) met deze methode voldoende aanpakken en daarmee het verbossen van de heide voorkomen. Ook worden delen van de bosrand in deze aanpak meegenomen. Om dit te kunnen realiseren is er een raster geplaatst en wel om het hele gebied waar in de maanden juli augustus en een deel september, de koeien kunnen grazen. De paden worden voorzien van een klaphek. De wandelaar kan dan gemakkelijk zijn of haar weg over de paden vervolgen. Uiteraard honden aan de lijn.
Ook kwetsbare plaatsen waar de koeien niet wenselijk zijn worden uit gerasterd. Dit gebeurt met een permanent raster rond het hoogveenven bij de kogelvanger uit 1902. De hele waterpartij in dit deel dient tegen vertrapping beschermd te worden. Als bijkomend voordeel is dan dat de kogelvanger kan begroeien met een stevige graszode waardoor verdere erosie kan worden tegen gegaan. De delen op de natte deel van het middenterrein zullen met een tijdelijk raster worden afgezet. Dit zijn in het bijzonder die delen waar het klokjesgentiaan weelderig bloeit. Maatwerk is hier een noodzaak!

Nieuws

WORD HEIDEMAATJE!

WORD HEIDEMAATJE!

De Gorsselse heide is van ons allemaal. Een natuurparel in onze gemeente. Heerlijk om er te genieten. Een plek om trots op te zijn als inwoner en te koesteren. Om de heide mooi te houden moeten we ...

Begrazing. Succesvol!

Begrazing. Succesvol!

Begrazing. Succesvol! De bladeren aan de bomen beginnen te kleuren. September ligt alweer achter ons. Inmiddels zijn de koeien weer opgehaald en van de heide verdwenen. Daar hebben zij de afgelope...

Na een jaar

Het is een jaar geleden dat de kavels aan de Gerrit Slagmanstraat ontdaan zijn van de bouwvoor. Of anders gezegd er is een laag grond van 50 cm. verwijderd. Boeiend is dan te zien wat er na en jaar...

Agenda

17 december 2017

Wandeling met Midwinterhoorn

Op deze middag gaat u op de Gorsselse Heide op stap met een natuurgids.

13 januari 2018

Natuurwerkgroep aan de slag

Meehelpen de hei nog mooier te maken?

04 maart 2018

Diersporenexcursie

Speur mee naar sporen van dieren.

15 april 2018

Excursie in het spoor van de gagel

Wat ruikt het heerlijk op de hei. De gagel bloeit!

slide1

De Gorsselse Heide

De Gorsselse Heide is een mooi natte-heidegebied en heeft de potentie dé natuurparel van de Achterhoek te worden. Bijzonder is dat inwoners zelf het herstel en beheer organiseren. Met dat doel werd de Stichting Marke Gorssel Heide opgericht toen dit voormalig militair oefenterrein in 2009 openbaar werd verkocht. De nieuwe eigenaar Stichting IJssellandschap, gelooft in dit lokaal initiatief. Daarmee wordt een historische situatie hersteld. De heide behoorde eeuwenlang tot het markengebied, een onverdeeld gebied dat in gemeenschappelijk gebruik en beheer was van omwonende boeren. Samen met lokale organisaties en inwoners zetten de stichtingen zich in, omdat ze gek zijn van "hun" Gorsselse Heide.

 

Lees meer over de Gorsselse Heide