woensdag 18 oktober 2017
Over onze
visie
Lees ons
blog
Werkzaamheden
op de heide

Verslag van de vlindertelling 2016.
In 2016 heb ik 14x de vlinderroutes gelopen. In 2015 was dat 17x. Totaal aantal vlinders in 2015: op teltraject 2077 483 vlinders en in 2016 507 vlinders. Totaal op teltraject 2078: 225 in 2015 en 176 in 2016. Dat betekent dat er op traject 1 meer vlinders zijn geteld (24) en op teltraject 2 minder (49). Welke vlinders zijn er vooruit gegaan en welke achteruit?
Te beginnen met traject 2077. Het Bont zandoogje is in 2016 meer gezien (14 – 23), het Bruin zandoogje aanzienlijk minder (84 – 57), het Heideblauwtje meer (22 – 40), Icarusblauwtje minder (16 – 4), de witjes waren beter vertegenwoordigd, het Groentje en het Groot dikkopjes zijn achteruit gegaan (5 – 2) (72 – 58) en het Oranjetipje goed vooruit (4 – 13). In het begin was er op de zuidpunt geen verstoring, geen aanleg van het pad, de bult niet gemaaid, waardoor de zomervlinders redelijk constant zijn gebleven. Het heideblauwtje heeft een goede populatie gemaakt op de koeienweide. Al met al is er op dit traject geen sprake (nog) van achteruitgang wat betreft de vlinders, wat het volgende jaar betreft is het belangrijk dat er planten blijven bloeien op de zuidpunt.
Traject 2078 laat het volgende beeld zien: De Groentjes waren achteruit gegaan (5 – 1), de Heideblauwtjes behoorlijk (131 – 78). Gelukkig compenseerde het Icarusblauwtje dit enigszins, (2 – 9) , het Boomblauwtje en het Groot dikkopje bleven ongeveer gelijk (28 -25) (22 – 23). De totale achteruitgang is te wijten aan de achteruitgang van de Heideblauwtjes. Ik denk dat dit ligt aan de lange zeer natte periode in het voorjaar, zeker tot de maand juli is een deel van de “natte heide” ook echt erg nat geweest, een deel van de zone waarin het Heideblauwtje vorig jaar vloog, was nu te nat. Gelukkig zijn er voldoende vlinders voor een gezonde populatie overgebleven. Vernatting heeft op vlinders niet de gunstigste ontwikkeling.
Een aardige waarneming was de Kleine ijsvogelvlinder op 19 september, ver buiten de vliegtijd van de soort. In de grote atlas van Bink vond ik dat er zeer uitzonderlijk een Kleine ijsvogelvlinder in september kan voorkomen. Op 20 september zijn Herman en ik weer gaan kijken en hebben de vlinder op de foto kunnen krijgen. 
Klaske ten Grotenhuis

Nieuws

Begrazing. Succesvol!

Begrazing. Succesvol!

Begrazing. Succesvol! De bladeren aan de bomen beginnen te kleuren. September ligt alweer achter ons. Inmiddels zijn de koeien weer opgehaald en van de heide verdwenen. Daar hebben zij de afgelope...

Na een jaar

Het is een jaar geleden dat de kavels aan de Gerrit Slagmanstraat ontdaan zijn van de bouwvoor. Of anders gezegd er is een laag grond van 0 cm. verwijderd. Boeiend is dan te zien wat er na en jaar ...

Grazers in de toekomst

Grazers in de toekomst

Opvallende veranderingen op de heide worden zichtbaar. In het bijzonder door de weidepalen die de afgelopen week zijn neer gezet. Hierna een kleine toelichting over het waarom. De afgelopen vijf ja...

Agenda

28 oktober 2017

Nacht van de Nacht

Beleef de Gorsselse Heide tijdens de Nacht van de Nacht.

30 oktober 2017

Congres burgerbetrokkenheid

30 oktober 2017Congres Burgerbetrokkenheid.Tien jaar werken aan Natuurherstel Gorsselse Heide

slide1

De Gorsselse Heide

De Gorsselse Heide is een mooi natte-heidegebied en heeft de potentie dé natuurparel van de Achterhoek te worden. Bijzonder is dat inwoners zelf het herstel en beheer organiseren. Met dat doel werd de Stichting Marke Gorssel Heide opgericht toen dit voormalig militair oefenterrein in 2009 openbaar werd verkocht. De nieuwe eigenaar Stichting IJssellandschap, gelooft in dit lokaal initiatief. Daarmee wordt een historische situatie hersteld. De heide behoorde eeuwenlang tot het markengebied, een onverdeeld gebied dat in gemeenschappelijk gebruik en beheer was van omwonende boeren. Samen met lokale organisaties en inwoners zetten de stichtingen zich in, omdat ze gek zijn van "hun" Gorsselse Heide.

 

Lees meer over de Gorsselse Heide