woensdag 18 oktober 2017
Over onze
visie
Lees ons
blog
Werkzaamheden
op de heide

Jammer
De afgelopen dagen zijn wij een aantal keren naar de heide gesneld omdat de koeien buiten de afrastering liepen. Donderdag jl. liep er een koe bij de Corduliagracht. Na het alarmerende telefoontje daar naar toe gegaan werd er geen de koe buiten de afrastering meer aangetroffen. Alle negen vaarzen liepen binnen de afrastering. Zaterdag ontdekte een wandelaar dat er een koe onder de draad door ging. Dat gebeurt alleen als er geen stroom op staat. Na het telefoontje, uiteraard op naar de heide ter inspectie en zien wat er aan de hand is. De draad lag op de grond. De isolator was afgebroken en bij verder kijken bleken er 10 isolatoren afgebroken te zijn. Dat is niet echt het werk van koeien. Echter met de draad op de grond is de accu snel leeg en hebben de koeien geen belemmering om buiten de afrastering te gaan. Alles weer hersteld de stroom een tikje hoger en” klaar is Kees”.
Maandagmorgen weer een telefoontje: “koeien buiten de afrastering”. Nu waren er vier isolatoren kapot gemaakt. Jammer dat er “wandelaars” zijn die menen dat het stoer is de isolatoren af te breken. Gelukkig blijven de koeien meestal in de buurt van hun territorium; ze zouden natuurlijk ook op de Elzerdijk kunnen komen met alle mogelijke gevolgen van dien.

Nieuws

Begrazing. Succesvol!

Begrazing. Succesvol!

Begrazing. Succesvol! De bladeren aan de bomen beginnen te kleuren. September ligt alweer achter ons. Inmiddels zijn de koeien weer opgehaald en van de heide verdwenen. Daar hebben zij de afgelope...

Na een jaar

Het is een jaar geleden dat de kavels aan de Gerrit Slagmanstraat ontdaan zijn van de bouwvoor. Of anders gezegd er is een laag grond van 0 cm. verwijderd. Boeiend is dan te zien wat er na en jaar ...

Grazers in de toekomst

Grazers in de toekomst

Opvallende veranderingen op de heide worden zichtbaar. In het bijzonder door de weidepalen die de afgelopen week zijn neer gezet. Hierna een kleine toelichting over het waarom. De afgelopen vijf ja...

Agenda

28 oktober 2017

Nacht van de Nacht

Beleef de Gorsselse Heide tijdens de Nacht van de Nacht.

30 oktober 2017

Congres burgerbetrokkenheid

30 oktober 2017Congres Burgerbetrokkenheid.Tien jaar werken aan Natuurherstel Gorsselse Heide

slide1

De Gorsselse Heide

De Gorsselse Heide is een mooi natte-heidegebied en heeft de potentie dé natuurparel van de Achterhoek te worden. Bijzonder is dat inwoners zelf het herstel en beheer organiseren. Met dat doel werd de Stichting Marke Gorssel Heide opgericht toen dit voormalig militair oefenterrein in 2009 openbaar werd verkocht. De nieuwe eigenaar Stichting IJssellandschap, gelooft in dit lokaal initiatief. Daarmee wordt een historische situatie hersteld. De heide behoorde eeuwenlang tot het markengebied, een onverdeeld gebied dat in gemeenschappelijk gebruik en beheer was van omwonende boeren. Samen met lokale organisaties en inwoners zetten de stichtingen zich in, omdat ze gek zijn van "hun" Gorsselse Heide.

 

Lees meer over de Gorsselse Heide