woensdag 18 oktober 2017
Over onze
visie
Lees ons
blog
Werkzaamheden
op de heide

 

Afgelopen week waren er weer volop activiteiten op de heide. Er is weinig neerslag geweest gedurende anderhalve week, daardoor zijn de zandpaden op de heide en de zandwegen rond de heide redelijk begaanbaar. Zowel maandag als dinsdag is de plagselril parallel aan de Reeverdijk met de kraan opgeschept en hebben de wagens het plagsel naar diverse kopakkers gebracht. Ook de breedstrooier heeft weer dienst gedaan. Met deze strooier wordt het plagsel zeer fijn over de maisvelden verspreid. Het lijkt alsof er een laagje stof wordt opgebracht. Echter is het na inwerken door de grond een mooie humusverrijking van de bodem met als resultaat dat ook de sponswerking verbetert. Ook woensdag en donderdag is er plagsel afgevoerd. In deze week totaal 4500 m3 plagsel. Als afronding van de werkzaamheden van deze week zijn de zandpaden geschaafd. Waardoor ze goed beloopbaar zijn maar ook als het gaat regenen er niet zoveel water op blijft staan.

 

Nieuws

Begrazing. Succesvol!

Begrazing. Succesvol!

Begrazing. Succesvol! De bladeren aan de bomen beginnen te kleuren. September ligt alweer achter ons. Inmiddels zijn de koeien weer opgehaald en van de heide verdwenen. Daar hebben zij de afgelope...

Na een jaar

Het is een jaar geleden dat de kavels aan de Gerrit Slagmanstraat ontdaan zijn van de bouwvoor. Of anders gezegd er is een laag grond van 0 cm. verwijderd. Boeiend is dan te zien wat er na en jaar ...

Grazers in de toekomst

Grazers in de toekomst

Opvallende veranderingen op de heide worden zichtbaar. In het bijzonder door de weidepalen die de afgelopen week zijn neer gezet. Hierna een kleine toelichting over het waarom. De afgelopen vijf ja...

Agenda

28 oktober 2017

Nacht van de Nacht

Beleef de Gorsselse Heide tijdens de Nacht van de Nacht.

30 oktober 2017

Congres burgerbetrokkenheid

30 oktober 2017Congres Burgerbetrokkenheid.Tien jaar werken aan Natuurherstel Gorsselse Heide

slide1

De Gorsselse Heide

De Gorsselse Heide is een mooi natte-heidegebied en heeft de potentie dé natuurparel van de Achterhoek te worden. Bijzonder is dat inwoners zelf het herstel en beheer organiseren. Met dat doel werd de Stichting Marke Gorssel Heide opgericht toen dit voormalig militair oefenterrein in 2009 openbaar werd verkocht. De nieuwe eigenaar Stichting IJssellandschap, gelooft in dit lokaal initiatief. Daarmee wordt een historische situatie hersteld. De heide behoorde eeuwenlang tot het markengebied, een onverdeeld gebied dat in gemeenschappelijk gebruik en beheer was van omwonende boeren. Samen met lokale organisaties en inwoners zetten de stichtingen zich in, omdat ze gek zijn van "hun" Gorsselse Heide.

 

Lees meer over de Gorsselse Heide