woensdag 18 oktober 2017
Over onze
visie
Lees ons
blog
Werkzaamheden
op de heide

 

Het Effusus poeltje laat nu nog drie kleine plasjes zien. Vanaf 18 december tot nu ( 30 mei) heeft er dus water in het poeltje gestaan. De ingreep van het plaggen en het dempen van de greppel tussen de heide en de Gerrit Slagmanstraat resulteerde dus in 5 maanden water in de poel.
Heel bijzonder om te zien dat er op de geplagde stukken bij het Effususpoeltje en achter het voormalige rabattenbos alweer kleine vliegdennen zijn waar te nemen. Het deed direct denken aan de vraag van de natuurwerkgroep of er na al dat plaggen nog wel voldoende werk zou over blijven. Nu staan er al meer dan drie dennetjes per m3. Ook zijn er al Zeggen te vinden. Deze week is weer driehonderd meter, parallel aan de Reeverdijk, geplagd. De plagselril ligt parallel aan het pad en zal daar tot half september blijven liggen. Rond al de werkzaamheden wordt een ecologisch protocol bijgehouden. Verder is het opmerkelijk dat het water in de vennen sinds 10 april 43 cm is gezakt. Het akkertje toont alle ingezaaide granen. Een mals maaltje voor het al gespotte reetje

 

Nieuws

Begrazing. Succesvol!

Begrazing. Succesvol!

Begrazing. Succesvol! De bladeren aan de bomen beginnen te kleuren. September ligt alweer achter ons. Inmiddels zijn de koeien weer opgehaald en van de heide verdwenen. Daar hebben zij de afgelope...

Na een jaar

Het is een jaar geleden dat de kavels aan de Gerrit Slagmanstraat ontdaan zijn van de bouwvoor. Of anders gezegd er is een laag grond van 0 cm. verwijderd. Boeiend is dan te zien wat er na en jaar ...

Grazers in de toekomst

Grazers in de toekomst

Opvallende veranderingen op de heide worden zichtbaar. In het bijzonder door de weidepalen die de afgelopen week zijn neer gezet. Hierna een kleine toelichting over het waarom. De afgelopen vijf ja...

Agenda

28 oktober 2017

Nacht van de Nacht

Beleef de Gorsselse Heide tijdens de Nacht van de Nacht.

30 oktober 2017

Congres burgerbetrokkenheid

30 oktober 2017Congres Burgerbetrokkenheid.Tien jaar werken aan Natuurherstel Gorsselse Heide

slide1

De Gorsselse Heide

De Gorsselse Heide is een mooi natte-heidegebied en heeft de potentie dé natuurparel van de Achterhoek te worden. Bijzonder is dat inwoners zelf het herstel en beheer organiseren. Met dat doel werd de Stichting Marke Gorssel Heide opgericht toen dit voormalig militair oefenterrein in 2009 openbaar werd verkocht. De nieuwe eigenaar Stichting IJssellandschap, gelooft in dit lokaal initiatief. Daarmee wordt een historische situatie hersteld. De heide behoorde eeuwenlang tot het markengebied, een onverdeeld gebied dat in gemeenschappelijk gebruik en beheer was van omwonende boeren. Samen met lokale organisaties en inwoners zetten de stichtingen zich in, omdat ze gek zijn van "hun" Gorsselse Heide.

 

Lees meer over de Gorsselse Heide