dinsdag 11 december 2018
Over onze
visie
Lees ons
blog
Werkzaamheden
op de heide

 

Het Effusus poeltje laat nu nog drie kleine plasjes zien. Vanaf 18 december tot nu ( 30 mei) heeft er dus water in het poeltje gestaan. De ingreep van het plaggen en het dempen van de greppel tussen de heide en de Gerrit Slagmanstraat resulteerde dus in 5 maanden water in de poel.
Heel bijzonder om te zien dat er op de geplagde stukken bij het Effususpoeltje en achter het voormalige rabattenbos alweer kleine vliegdennen zijn waar te nemen. Het deed direct denken aan de vraag van de natuurwerkgroep of er na al dat plaggen nog wel voldoende werk zou over blijven. Nu staan er al meer dan drie dennetjes per m3. Ook zijn er al Zeggen te vinden. Deze week is weer driehonderd meter, parallel aan de Reeverdijk, geplagd. De plagselril ligt parallel aan het pad en zal daar tot half september blijven liggen. Rond al de werkzaamheden wordt een ecologisch protocol bijgehouden. Verder is het opmerkelijk dat het water in de vennen sinds 10 april 43 cm is gezakt. Het akkertje toont alle ingezaaide granen. Een mals maaltje voor het al gespotte reetje

 

Nieuws

Jaarverslag 2017

In 2017 is een symposium georganiseerd in het kader van de afronding van het Natuurherstelplan. Hierbij is in de protestantse kerk in Gorssel een bijeenkomst georganiseerd met diverse vooraanstaand...

Natuurwerkgroep zoekt vrijwilligers

Natuurwerkgroep zoekt vrijwilligers
Twee zaterdagochtenden per maand gaan de vrijwilligers van Natuurwerkgroep Gorssel aan de slag op de Gorsselse Heide. Zin om mee te helpen? Je bent meer dan welkom! Op de hei verwijderen we opsla...

Water staat tot aan de planken

Water staat tot aan de planken

Het Gorsselse meertje, ook wel Lutea-ven genoemd, oogt sinds een paar weken als een grote watervlakte. Wie nu over het bruggetje over het Gorssels meertje loopt, merkt dat het water tot aan de plan...

Agenda

28 december 2018

Doorstapwandeling

Maak met natuurgidsen een stevige wandeling over de hei.

slide1

De Gorsselse Heide

De Gorsselse Heide is een mooi natte-heidegebied en heeft de potentie dé natuurparel van de Achterhoek te worden. Bijzonder is dat inwoners zelf het herstel en beheer organiseren. Met dat doel werd de Stichting Marke Gorssel Heide opgericht toen dit voormalig militair oefenterrein in 2009 openbaar werd verkocht. De nieuwe eigenaar Stichting IJssellandschap, gelooft in dit lokaal initiatief. Daarmee wordt een historische situatie hersteld. De heide behoorde eeuwenlang tot het markengebied, een onverdeeld gebied dat in gemeenschappelijk gebruik en beheer was van omwonende boeren. Samen met lokale organisaties en inwoners zetten de stichtingen zich in, omdat ze gek zijn van "hun" Gorsselse Heide.

 

Lees meer over de Gorsselse Heide