woensdag 19 juni 2019
Over onze
visie
Lees ons
blog
Werkzaamheden
op de heide

 

Het Effusus poeltje laat nu nog drie kleine plasjes zien. Vanaf 18 december tot nu ( 30 mei) heeft er dus water in het poeltje gestaan. De ingreep van het plaggen en het dempen van de greppel tussen de heide en de Gerrit Slagmanstraat resulteerde dus in 5 maanden water in de poel.
Heel bijzonder om te zien dat er op de geplagde stukken bij het Effususpoeltje en achter het voormalige rabattenbos alweer kleine vliegdennen zijn waar te nemen. Het deed direct denken aan de vraag van de natuurwerkgroep of er na al dat plaggen nog wel voldoende werk zou over blijven. Nu staan er al meer dan drie dennetjes per m3. Ook zijn er al Zeggen te vinden. Deze week is weer driehonderd meter, parallel aan de Reeverdijk, geplagd. De plagselril ligt parallel aan het pad en zal daar tot half september blijven liggen. Rond al de werkzaamheden wordt een ecologisch protocol bijgehouden. Verder is het opmerkelijk dat het water in de vennen sinds 10 april 43 cm is gezakt. Het akkertje toont alle ingezaaide granen. Een mals maaltje voor het al gespotte reetje

 

Nieuws

Natuurwerkgroep zoekt vrijwilligers

Natuurwerkgroep zoekt vrijwilligers

Twee zaterdagochtenden per maand gaan de vrijwilligers van Natuurwerkgroep Gorssel aan de slag op de Gorsselse Heide. Zin om mee te helpen? Je bent meer dan welkom! Op de hei verwijderen we opslag ...

Libellen op de hei

Libellen op de hei

Wereldwijd zijn 6000 soorten libellen bekend. Daarvan komen er in Europa slechts 141 voor, waarvan er in Nederland tot nu toe 71 zijn gezien. Op de Gorsselse Heide zijn deze zomer zo’n 23 soorten w...

Jaarverslag 2017

In 2017 is een symposium georganiseerd in het kader van de afronding van het Natuurherstelplan. Hierbij is in de protestantse kerk in Gorssel een bijeenkomst georganiseerd met diverse vooraanstaand...

Agenda

12 juli 2019

Zomeravondwandeling

De wind gaat liggen, een laatste vogel fluit.

25 augustus 2019

Familiemiddag

 

14 september 2019

Natuurwerkgroep aan de slag

Meehelpen de hei nog mooier te maken?

slide1

De Gorsselse Heide

De Gorsselse Heide is een mooi natte-heidegebied en heeft de potentie dé natuurparel van de Achterhoek te worden. Bijzonder is dat inwoners zelf het herstel en beheer organiseren. Met dat doel werd de Stichting Marke Gorssel Heide opgericht toen dit voormalig militair oefenterrein in 2009 openbaar werd verkocht. De nieuwe eigenaar Stichting IJssellandschap, gelooft in dit lokaal initiatief. Daarmee wordt een historische situatie hersteld. De heide behoorde eeuwenlang tot het markengebied, een onverdeeld gebied dat in gemeenschappelijk gebruik en beheer was van omwonende boeren. Samen met lokale organisaties en inwoners zetten de stichtingen zich in, omdat ze gek zijn van "hun" Gorsselse Heide.

 

Lees meer over de Gorsselse Heide