woensdag 18 oktober 2017
Over onze
visie
Lees ons
blog
Werkzaamheden
op de heide

Schommelingen van de grondwaterstanden door het jaar heen


Het is alweer een jaar geleden dat de overstortduiker aan de Elzerdijk is geplaatst. De bedoeling was om aan te tonen dat de sloot grenzend aan de heide geen afwaterende functie heeft voor de landerijen ten westen van de Elzerdijk. Indien dat ook werkelijk niet het geval is kan de sloot grenzend aan de heide gedicht worden. Daarmee wordt dan weer bereikt dat het regenwater zo lang mogelijk op de heide wordt vastgehouden. Natuurlijk verdampt er water en loopt het water ook horizontaal naar de lagere delen. Het dempen van de sloot zal zeker bijdragen aan het vertragen van de afvoer van het hemelwater. In het afgelopen jaar zijn iedere twee weken de grondwaterstanden opgenomen. De grafiek geeft de NAP waarden aan. Naast het opnemen van de grondwaterstand wordt ook vastgelegd of er water in de sloten staat en of de overstortduiker water door laat. Zonder nu al te gedetailleerd in te gaan op alle waarden toch even een indicatie. Sinds het stellen van de duiker is er geen water door de duiker naar de Eefse beek gegaan. Wel stond de sloot aan de heide behoorlijk vol. De overstortduiker hield een waterkolom van 1 meter staande. Hoger is het waterniveau aan de heide ook niet geweest. Vandaar ook dat afvoer via de duiker niet heeft plaats gevonden. De A-watergang aan de westzijde van de Elzerdijk voerde het water af naar de Eefse Beek. De sloot aan de westzijde richting het zuiden toonde ook een aardig waterniveau. De landerijen stroomopwaarts naar het zuiden hebben geen enkel spoor van wateroverlast getoond. Deze waarnemingen bevestigen de theorie dat het afvoerend vermogen van de bodem ook naar het westen is gericht, richting Eefse Beek. Hiermee wordt aangetoond dat de landbouwgronden geen last zullen hebben van het eventueel dempen van de sloot tussen de Elzerdijk en de heide. Dit jaar (2015) zullen de metingen ook weer worden uitgevoerd en de waarnemingen vastgelegd.

Nieuws

Begrazing. Succesvol!

Begrazing. Succesvol!

Begrazing. Succesvol! De bladeren aan de bomen beginnen te kleuren. September ligt alweer achter ons. Inmiddels zijn de koeien weer opgehaald en van de heide verdwenen. Daar hebben zij de afgelope...

Na een jaar

Het is een jaar geleden dat de kavels aan de Gerrit Slagmanstraat ontdaan zijn van de bouwvoor. Of anders gezegd er is een laag grond van 0 cm. verwijderd. Boeiend is dan te zien wat er na en jaar ...

Grazers in de toekomst

Grazers in de toekomst

Opvallende veranderingen op de heide worden zichtbaar. In het bijzonder door de weidepalen die de afgelopen week zijn neer gezet. Hierna een kleine toelichting over het waarom. De afgelopen vijf ja...

Agenda

28 oktober 2017

Nacht van de Nacht

Beleef de Gorsselse Heide tijdens de Nacht van de Nacht.

30 oktober 2017

Congres burgerbetrokkenheid

30 oktober 2017Congres Burgerbetrokkenheid.Tien jaar werken aan Natuurherstel Gorsselse Heide

slide1

De Gorsselse Heide

De Gorsselse Heide is een mooi natte-heidegebied en heeft de potentie dé natuurparel van de Achterhoek te worden. Bijzonder is dat inwoners zelf het herstel en beheer organiseren. Met dat doel werd de Stichting Marke Gorssel Heide opgericht toen dit voormalig militair oefenterrein in 2009 openbaar werd verkocht. De nieuwe eigenaar Stichting IJssellandschap, gelooft in dit lokaal initiatief. Daarmee wordt een historische situatie hersteld. De heide behoorde eeuwenlang tot het markengebied, een onverdeeld gebied dat in gemeenschappelijk gebruik en beheer was van omwonende boeren. Samen met lokale organisaties en inwoners zetten de stichtingen zich in, omdat ze gek zijn van "hun" Gorsselse Heide.

 

Lees meer over de Gorsselse Heide