woensdag 19 juni 2019
Over onze
visie
Lees ons
blog
Werkzaamheden
op de heide

Schommelingen van de grondwaterstanden door het jaar heen


Het is alweer een jaar geleden dat de overstortduiker aan de Elzerdijk is geplaatst. De bedoeling was om aan te tonen dat de sloot grenzend aan de heide geen afwaterende functie heeft voor de landerijen ten westen van de Elzerdijk. Indien dat ook werkelijk niet het geval is kan de sloot grenzend aan de heide gedicht worden. Daarmee wordt dan weer bereikt dat het regenwater zo lang mogelijk op de heide wordt vastgehouden. Natuurlijk verdampt er water en loopt het water ook horizontaal naar de lagere delen. Het dempen van de sloot zal zeker bijdragen aan het vertragen van de afvoer van het hemelwater. In het afgelopen jaar zijn iedere twee weken de grondwaterstanden opgenomen. De grafiek geeft de NAP waarden aan. Naast het opnemen van de grondwaterstand wordt ook vastgelegd of er water in de sloten staat en of de overstortduiker water door laat. Zonder nu al te gedetailleerd in te gaan op alle waarden toch even een indicatie. Sinds het stellen van de duiker is er geen water door de duiker naar de Eefse beek gegaan. Wel stond de sloot aan de heide behoorlijk vol. De overstortduiker hield een waterkolom van 1 meter staande. Hoger is het waterniveau aan de heide ook niet geweest. Vandaar ook dat afvoer via de duiker niet heeft plaats gevonden. De A-watergang aan de westzijde van de Elzerdijk voerde het water af naar de Eefse Beek. De sloot aan de westzijde richting het zuiden toonde ook een aardig waterniveau. De landerijen stroomopwaarts naar het zuiden hebben geen enkel spoor van wateroverlast getoond. Deze waarnemingen bevestigen de theorie dat het afvoerend vermogen van de bodem ook naar het westen is gericht, richting Eefse Beek. Hiermee wordt aangetoond dat de landbouwgronden geen last zullen hebben van het eventueel dempen van de sloot tussen de Elzerdijk en de heide. Dit jaar (2015) zullen de metingen ook weer worden uitgevoerd en de waarnemingen vastgelegd.

Nieuws

Natuurwerkgroep zoekt vrijwilligers

Natuurwerkgroep zoekt vrijwilligers

Twee zaterdagochtenden per maand gaan de vrijwilligers van Natuurwerkgroep Gorssel aan de slag op de Gorsselse Heide. Zin om mee te helpen? Je bent meer dan welkom! Op de hei verwijderen we opslag ...

Libellen op de hei

Libellen op de hei

Wereldwijd zijn 6000 soorten libellen bekend. Daarvan komen er in Europa slechts 141 voor, waarvan er in Nederland tot nu toe 71 zijn gezien. Op de Gorsselse Heide zijn deze zomer zo’n 23 soorten w...

Jaarverslag 2017

In 2017 is een symposium georganiseerd in het kader van de afronding van het Natuurherstelplan. Hierbij is in de protestantse kerk in Gorssel een bijeenkomst georganiseerd met diverse vooraanstaand...

Agenda

12 juli 2019

Zomeravondwandeling

De wind gaat liggen, een laatste vogel fluit.

25 augustus 2019

Familiemiddag

 

14 september 2019

Natuurwerkgroep aan de slag

Meehelpen de hei nog mooier te maken?

slide1

De Gorsselse Heide

De Gorsselse Heide is een mooi natte-heidegebied en heeft de potentie dé natuurparel van de Achterhoek te worden. Bijzonder is dat inwoners zelf het herstel en beheer organiseren. Met dat doel werd de Stichting Marke Gorssel Heide opgericht toen dit voormalig militair oefenterrein in 2009 openbaar werd verkocht. De nieuwe eigenaar Stichting IJssellandschap, gelooft in dit lokaal initiatief. Daarmee wordt een historische situatie hersteld. De heide behoorde eeuwenlang tot het markengebied, een onverdeeld gebied dat in gemeenschappelijk gebruik en beheer was van omwonende boeren. Samen met lokale organisaties en inwoners zetten de stichtingen zich in, omdat ze gek zijn van "hun" Gorsselse Heide.

 

Lees meer over de Gorsselse Heide