Samen kopen we nieuwe natuur

Marke Gorsselse Heide

Laat de Gorsselse Heide verder groeien en bloeien

Help mee, hou het gebied open voor recreatie en natuur.

De Gorsselse heide is een magnifieke natuurparel. Belangrijk vanwege de historische, natuurlijke én recreatieve waarde. Uniek omdat bewoners en natuurliefhebbers uit de omgeving zich over dit gebied hebben ontfermd.

Er is nu een eenmalige kans om 12 hectare natuur aan de heide toe te voegen. De kosten van dit terrein zijn 175 duizend euro. Via fondsen is een gedeelte opgehaald en we proberen via crowdfunding nog 60.000 euro op te halen. Wij – als stichting Marke Gorsselse Heide – vragen je mee te doen met onze crowdfunding actie, zodat we deze gouden kans kunnen verzilveren.

Met jouw bijdrage kunnen wij dit terrein behouden voor de lokale gemeenschap, samen blijven recreëren zoals we nu doen en de natuurwaarde verder ontwikkelen.

Om welk terrein gaat het?

Het betreft een terrein in Joppe en werd vroeger ook wel de Kleine Gorsselse Heide genoemd. Het is nu in eigendom van Natuurmomenten, maar wij als stichting hebben het aanbod gekregen om het over te nemen. Het terrein ligt aan de Veldhofstraat/Marsweg en verbindt de kernen van Gorssel en Joppe met de heide.

Vanaf het Bosrestaurant loop je via dit terrein door bos en hei naar de Gorsselse Heide. Als wij samen dit perceel aan kunnen kopen blijft deze wandelverbinding voor de lokale gemeenschap gegarandeerd. Daarnaast is de verwerving van het terrein een unieke kans voor het beheer en behoud van het kenmerkende bos- en heidelandschap tussen Gorssel (Joppe) en Eefde.

Het terrein is van grote historische én natuurlijke waarde en een bijzondere stimulans voor de flora en fauna van de Gorsselse heide.

Waarom verkoopt Natuurmonumenten?

De belangrijkste reden is natuurverbetering in heel Nederland. Doordat er in de buurt van de Gorsselse Heide geen andere Natuurmonumenten-gebieden zijn, is het efficiënter om dit gebied aan te bieden aan een andere partij die in de omgeving actief is. En daarom heeft deze landelijke organisatie ons benaderd, een groot compliment voor ons!

Zo krijgt Natuurmonumenten zelf ook de ruimte om op andere plekken in Nederland natuur te verwerven die aansluiten bij of in de buurt liggen van andere Natuurmonumenten gebieden.

‘Inwoners en natuurliefhebbers zijn altijd al betrokken bij de Gorsselse Heide. Een reden om ons ook nu in te zetten voor het behoud van dit prachtige natuur- en recreatiegebied.’

Wat zijn de plannen voor het terrein?

Als Stichting Marke Gorsselse Heide zijn we voor een manier van beheer waarbij de natuur wordt teruggebracht naar zijn oorspronkelijke staat. We vinden het belangrijk dat mensen kunnen genieten van de natuur, en dus brengen we natuur en recreatie op een natuurlijke wijze bij elkaar.

 

  • De wandelverbinding en recreatiemogelijkheid tussen Joppe en Gorssel blijft gegarandeerd.
  • Het beheer en behoud komt te liggen bij Stichting Marke Gorsselse Heide, een samenwerking van vrijwilligers, burgers en boeren.
  • De natuurwaarde van dit gebied stijgt en blijft behouden. Dat is waardevol voor de vele flora en fauna, zoals het zeldzame gentiaanblauwtje, een vlindersoort waarvoor de omstandigheden nu optimaal zijn om zich te laten zien op de Gorsselse Heide.
  • Verhogen van de biodiversiteit en in stand houden van de heide, door het verbinden van de verschillende heidegebieden.

Vertrouwen van Natuurmonumenten

Het bos- en heideterrein is nu in eigendom van Natuurmonumenten. Natuurmonumenten heeft de Stichting Marke Gorsselse Heide het aanbod gedaan dit terrein over te nemen. Wij zien dit als een groot compliment, want het zegt veel over het vertrouwen dat deze grote landelijke natuurorganisatie in de Stichting heeft.

Het betreffende terrein verbindt de kernen van Gorssel en Joppe met de heide. We vinden het belangrijk om die wandelverbinding in stand te houden’

Van militair oefenterrein naar een nieuwe Marke, beheerd door eigen inwoners

Ooit lag er tussen Gorssel, Eefde, Harfsen, Ampsen, Almen en Dorth een heide- en bosgebied van 5.000 hectare. Zover als het oog reikte. Daar is ongeveer nog 120 hectare van over: de Gorsselse Heide.

Doordat het leger dit terrein vanaf 1883 als oefenterrein in gebruik had bleef het ontginning bespaard. Begin deze eeuw zette de Rijksoverheid de Gorsselse Heide ‘wegens vrede’ te koop.

Logischerwijs lag het in de bedoeling het terrein te verkopen aan een van de grote natuurorganisaties. Dat liep anders. Er gebeurde iets totaal nieuws. Inwoners van Gorssel haakten meteen in op dit nieuwe initiatief. Zij bliezen het aloude idee van de marke nieuw leven in. Namelijk het gezamenlijk beheren van een terrein zoals de boeren dat vanaf de middeleeuwen tot ver daarna deden. De Gorsselnaren verenigden zich in Stichting Marke Gorsselse Heide. Samen met partner het IJssellandschap uit Olst, dat voor de financiën zorgde, kreeg de Stichting het gebied in 2009 ook daadwerkelijk onder haar hoede. Deze Gorsselse bewonersaanpak werd een succesvoorbeeld voor heel Nederland.

Het resultaat: een gevarieerd natuurterrein

De marke nam het beheer en de versterking van de natuur op zich. En hoe! Een ingrijpend natuurherstelplan toverde het woeste terrein om in topnatuur, zoals de provincie Gelderland het aanduidt. De heide kreeg ruimte, bos en struweel werden hersteld en de waterhuishouding werd opnieuw ingericht om verdroging tegen te gaan. De Gorsselse Heide is nu een prachtig gevarieerd nat heideveld, met vennen, heide, schraalheide/grasland, gagelstruwelen en bos. Een leefgebied voor zeldzame planten en dieren. Schitterend om doorheen te wandelen en te genieten van de natuur. Ontdek het gentiaantje, geniet van het geluid van de nachtzwaluw, zie reeën in het ochtendgloren of speur naar de wespendief.

Naast wandelverbinding ook natuurwaarde omhoog

Met de uitbreiding met het wat verderop gelegen heideterrein van Natuurmonumenten kan de natuur opnieuw een duw in de rug krijgen. De Gorsselse Heide is een geïsoleerd stukje heide. Heide-gebonden planten en dieren krijgen het moeilijk en dreigen te verdwijnen. Door de aankoop van dit terrein hebben deze soorten, met behulp van natuurlijke verbindingen de verschillende stukjes heidegebieden, weer een kans. Dit is van enorm belang voor de totale biodiversiteit. Bijkomend voordeel, de wandelverbinding blijft in stand en wordt vele malen mooier en interessanter.

Wandelingen op verzoek

Wandelen op afspraak met een groep, bijv. familie of (buurt-) vereniging, onder begeleiding van een natuurgids over de Gorsselse Heide is op verzoek mogelijk. Neem hiervoor contact op met:
Marleen Raats  (raats36@gmail.com) of 
Lucie van Zeijts T 0575 – 543824

Word heidemaatje

Lezingen