Grijskronkelsteeltje.
De jaren 2018 en 2019 waren erg droog en hadden in bepaalde maanden een groot neerslag te kort. Blijkbaar ideale omstandigheden voor  mossen. Het grijskronkelsteeltje heeft een flinke groei laten zien. Door deze zeer dichte en zelfs massieve toplaag kunnen zich nauwelijks andere planten ontwikkelen. Her grijskronkelsteeltje wordt niet ook voor niets wel tankmos genoemd. Ter beantwoording van de vraag of  op deze groei acties ondernomen moesten worden is een grondonderzoek gestart. Er zijn  grondmonster genomen op de plekken met  zeer intensieve mosbedekking en ook op plaatsen waar dit duidelijk minder het geval is. Na chemische analyse van de grondmonsters is geconcludeerd dat acties in de vorm van enkele experimenten met kalk heel leerzaam zou kunnen zijn. In december 2020 zijn op verschillende plaatsen ingrepen uitgevoerd. De werkzaamheden zijn beschreven in de bijlage.

Bekalken 2020