Wandel mee met deze winterse excursie op de hei, op zoek naar wat de Gorsselse Heide ons in de winter te bieden heeft. Wie weet horen we spechtengeroffel en de eerste zingende vogels, zoals de grote lijster.

De excursie met een natuurgids start op de hoek Reeverdijk/Elzerdijk te Eefde en duurt ongeveer twee uur. De organisatie is in handen van het IVN en de Marke Gorsselse Heide.

Aanmelden is verplicht, graag uiterlijk zaterdag 19 februari via e-mail: lkouwenberg142@gmail.com.

Informatie over de excursie is verkrijgbaar via Lambert Kouwenberg, tel. 06-37157388.

De wandeling is gratis; een vrijwillige bijdrage is welkom. Honden kunnen helaas niet mee.