Heide is een cultuurlandschap, een landschap dat door mensen geschapen is en door mensen in stand gehouden wordt. De Gorsselse Heide hoort tot de natte heidegebieden en heeft daarmee een specifieke plantengroei. Een van de plantensoorten die hier voorkomt is de struikheide en die bloeit vooral in augustus. De paarse heide is een lust voor het oog en een must voor de insecten, vooral bijen. In deze tijd bloeit ook de klokjesgentiaan, een plantje dat hier ook thuishoort. Natuurgidsen zullen tijdens de wandeling meer vertellen over het gebied en de daarbij behorende planten en dieren.

Het startpunt om 14.00 uur is bij de hoek Gerrit Slagmanstraat/Elzerdijk te Eefde. Honden kunnen helaas niet mee. We stellen een vrijwillige bijdrage bijzonder op prijs. Informatie over de excursie is verkrijgbaar via tel. 0575-540978. www.ivn.nl/afdeling/zutphen