zondag 24 september 2017
Over onze
visie
Lees ons
blog
Werkzaamheden
op de heide

Op de hei is de afgelopen jaren veel veranderd.

 

Op zondag 24 september (14.00 uur) organiseert de Marke Gorsselse Heide samen met het IVN een excursie waarin uitleg wordt gegeven over de voortgang van de werkzaamheden op de Gorsselse Heide.

De Gorsselse Heide is een natte heide. In tegenstelling tot droge heide terreinen, met de bekende paarse vlakten, heeft een natte heide een meer afwisselender vegetatie. Deze bijzondere vegetatie, met ook redelijke zeldzame planten, dreigt te verdwijnen door verdroging. Zonder ingrijpen zou de heide binnen tien jaar zijn verdwenen en hadden grassen en bomen het terrein overgenomen. De afgelopen jaren zijn ingrijpende maatregelen uitgevoerd om de waterhuishouding in het gebied te herstellen. Bomen zijn gekapt om weer ruimte te maken voor heideplanten. Traditioneel werden schapen ingezet voor het begrazen van heide. Marke Gorsselse Heide heeft gekozen voor koeien en dat blijkt een succesvol ‘experiment’. De positieve effecten van de maatregelen zijn al duidelijk zichtbaar.
Tijdens deze excursie gaat u met natuurgidsen bekijken wat er al te zien is van het herstel op de Gorsselse Heide. U ontdekt wat een natte heide uniek maakt. Ook zullen zij u vertellen wat er voor herstelmaatregelen nodig waren. Ze blikken met u vooruit, hoe zal het er uit zien over een 5 jaar en wat is daarvoor nodig.

Wij hopen u de 24e te zien.
Het startpunt is op de hoek Deventerdijk/Gerrit Slagmanstraat te Harfsen. De excursie duurt ca. twee uur. Honden kunnen helaas niet mee.
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Informatie over de excursie is verkrijgbaar via tel. 06 54352748.

 

 

 

Nieuws

Na een jaar

Het is een jaar geleden dat de kavels aan de Gerrit Slagmanstraat ontdaan zijn van de bouwvoor. Of anders gezegd er is een laag grond van 0 cm. verwijderd. Boeiend is dan te zien wat er na en jaar ...

Vacature

Vacature

STICHTING MARKE GORSSELSE HEIDE zoekt een bestuurslid. De stichting houdt zich bezig met het beheer van de Gorsselse Heide. Het bestuurslid vervangt de secretaris, maar kan zich ook bezighouden me...

Grazers in de toekomst

Grazers in de toekomst

Opvallende veranderingen op de heide worden zichtbaar. In het bijzonder door de weidepalen die de afgelopen week zijn neer gezet. Hierna een kleine toelichting over het waarom. De afgelopen vijf ja...

Agenda

14 oktober 2017

Natuurwerkgroep aan de slag

Meehelpen de hei nog mooier te maken?

28 oktober 2017

Nacht van de Nacht

Beleef de Gorsselse Heide tijdens de Nacht van de Nacht.

slide1

De Gorsselse Heide

De Gorsselse Heide is een mooi natte-heidegebied en heeft de potentie dé natuurparel van de Achterhoek te worden. Bijzonder is dat inwoners zelf het herstel en beheer organiseren. Met dat doel werd de Stichting Marke Gorssel Heide opgericht toen dit voormalig militair oefenterrein in 2009 openbaar werd verkocht. De nieuwe eigenaar Stichting IJssellandschap, gelooft in dit lokaal initiatief. Daarmee wordt een historische situatie hersteld. De heide behoorde eeuwenlang tot het markengebied, een onverdeeld gebied dat in gemeenschappelijk gebruik en beheer was van omwonende boeren. Samen met lokale organisaties en inwoners zetten de stichtingen zich in, omdat ze gek zijn van "hun" Gorsselse Heide.

 

Lees meer over de Gorsselse Heide