zaterdag 19 augustus 2017
Over onze
visie
Lees ons
blog
Werkzaamheden
op de heide

 

Het Effusus poeltje laat nu nog drie kleine plasjes zien. Vanaf 18 december tot nu ( 30 mei) heeft er dus water in het poeltje gestaan. De ingreep van het plaggen en het dempen van de greppel tussen de heide en de Gerrit Slagmanstraat resulteerde dus in 5 maanden water in de poel.
Heel bijzonder om te zien dat er op de geplagde stukken bij het Effususpoeltje en achter het voormalige rabattenbos alweer kleine vliegdennen zijn waar te nemen. Het deed direct denken aan de vraag van de natuurwerkgroep of er na al dat plaggen nog wel voldoende werk zou over blijven. Nu staan er al meer dan drie dennetjes per m3. Ook zijn er al Zeggen te vinden. Deze week is weer driehonderd meter, parallel aan de Reeverdijk, geplagd. De plagselril ligt parallel aan het pad en zal daar tot half september blijven liggen. Rond al de werkzaamheden wordt een ecologisch protocol bijgehouden. Verder is het opmerkelijk dat het water in de vennen sinds 10 april 43 cm is gezakt. Het akkertje toont alle ingezaaide granen. Een mals maaltje voor het al gespotte reetje

 

Nieuws

Vacature

Vacature

STICHTING MARKE GORSSELSE HEIDE zoekt een bestuurslid. De stichting houdt zich bezig met het beheer van de Gorsselse Heide. Het bestuurslid vervangt de secretaris, maar kan zich ook bezighouden me...

Grazers in de toekomst

Grazers in de toekomst

Opvallende veranderingen op de heide worden zichtbaar. In het bijzonder door de weidepalen die de afgelopen week zijn neer gezet. Hierna een kleine toelichting over het waarom. De afgelopen vijf ja...

Padenplan

Padenplan

We werken aan het herinrichten van de padenAls u de Gorsselse Heide bezoekt ziet u dat de uitvoering van het inrichtingsplan zijn voltooiing nadert. Nu nog de "finishing touch". Onderdeel hiervan i...

Agenda

20 augustus 2017

Excursie bloeiende heide

Beleef de hei op z'n mooist.

09 september 2017

Natuurwerkgroep aan de slag

Meehelpen de hei nog mooier te maken?

24 september 2017

Excursie Natuurherstel, resultaat tot nu toe

Op de hei is de afgelopen jaren veel veranderd.

slide1

De Gorsselse Heide

De Gorsselse Heide is een mooi natte-heidegebied en heeft de potentie dé natuurparel van de Achterhoek te worden. Bijzonder is dat inwoners zelf het herstel en beheer organiseren. Met dat doel werd de Stichting Marke Gorssel Heide opgericht toen dit voormalig militair oefenterrein in 2009 openbaar werd verkocht. De nieuwe eigenaar Stichting IJssellandschap, gelooft in dit lokaal initiatief. Daarmee wordt een historische situatie hersteld. De heide behoorde eeuwenlang tot het markengebied, een onverdeeld gebied dat in gemeenschappelijk gebruik en beheer was van omwonende boeren. Samen met lokale organisaties en inwoners zetten de stichtingen zich in, omdat ze gek zijn van "hun" Gorsselse Heide.

 

Lees meer over de Gorsselse Heide